Stämma piano

Stämma piano i

Stockholm - Enköping - Västerås

Flygel- och pianostämning av högsta kvalité

När vi stämmer ett piano utgår vi både ifrån ditt behov som kund och pianots unika egenskaper. Med vår expertis och erfarenhet som pianostämmare kan vi ge dig råd och tips för hur du kan förbättra ditt instruments välmående oavsett om det är ett piano eller en flygel. En pianostämning tar mellan en och två timmar beroende på vilket skick stämningen var innan. Vi stämmer pianon i Stockholm, Enköping och Västerås med omnejd och är väldigt flexibla med tider. Vi kan även stämma pianon under helger och kvällar på förfrågan.

Så stämmer vi ditt piano

En pianostämning i en traditionell metod går till genom att ta en stämgaffel för att få fram referenstonen A=440hz. Det är den stämning som anses vara standard inom modern musik. Efter det använder pianostämmaren sin stämnyckel för att vrida på stämnaglarna som håller fast strängen. Ett vanligt piano har 88 tangenter men ca 230 strängar vilket innebär att det totala trycket kan uppgå till hela 30 ton på en stor konsertflygel! Bassträngarna, alltså strängarna längst ner eller till vänster på pianot är lindade med koppar för att få fram klangen. De övriga tonerna har flera strängar på varje ton för att få fram mer klang ur pianot. Här krävs mycket precision utav pianostämmaren för att instrumentet ska kunna klinga ut maximalt.

Att stämma piano själv

Med hjälp av appar och digitala verktyg är det idag möjligt att stämma ett piano själv. Det enda verktyg som behövs är en stämnyckel med rätt storlek. Det finns till och med pianostämmare som använder appar för att kontrollera stämningen. Vi på Jupiter Piano Service har valt att använda den traditionella gehörsmetoden vilket innebär att pianostämmaren använder sitt gehör för att hitta de unika karaktärsdragen för instrumentet. Vi har tillgång till professionella elektroniska stämapparater om stämning via sådan önskas av kund. Alla pianon är unika och vår erfarenhet har visat att en individuell anpassning av stämningen är det absolut bästa. Tekniken att hantera stämnyckeln kräver hög precision och mycket erfarenhet för att stämningen ska bli bra och hålla. Vi rekomenderar inte att stämma sitt eget piano. Kontakta oss som är auktoriserade pianostämmare för att genomföra en pianostämning.

Priser för pianostämning

Kostnaden för en pianostämning kan variera beroende på olika faktorer. I priset ingår en individuell bedömning som utgår ifrån ditt piano och dess skick. Efter det så kollar vi om ditt instrument behöver en pianoservice. Vi går igenom alla tangenterna och sustainpedalen för att se så att allt stämmer. Är det något som gnisslar eller skaver så brukar vi kunna ordna det på plats. Om ditt piano behöver större justeringar så tillkommer en kostnad för det. Vi stämmer pianon i Norra Mälardalen, hela Stockholm, Enköping, Västerås och områden som Bromma, Sollentuna, Hägersten, Täby, Huddinge, Tyresö, Nacka, Södermalm, Älvsjö, Solna, Djurgården. Kontakta oss gärna för att få ett exakt pris! 

FAQ om pianostämning


Hur stämmer man ett piano?

En pianostämning börjar med att man tar en referenston från till exempel en stämgaffel. Det är ett verktyg som ger en exakt referenston på A=440hz som är standardstämning idag. Sen börjar pianostämmaren stämma genom att använda en stämnyckel som passar på pianots stämnaglar som håller fast strängen. Därefter skiljer det sig metoden mellan olika pianostämmare men det är vanligt att börja i mitten och stämma kvinter, kvarter, terser och sexter för att sedan jobba sig utåt på pianot. 


Hur ofta behöver man stämma ett piano?

Det beror på flera faktorer. Hur mycket pianot spelas på, vilket klimat det står i, i vilket skick är pianot är några av sakerna som spelar in. För hemmabruk rekommenderas 2-3 pianostämningar per år. Dröjer det längre än så kan det bli problem när pianot väl ska stämmas då det kommer ha svårare att hålla stämningen. Materialet som huvudsakligen består av trä rör sig i takt med att luftfuktigheten förändras efter årstiderna så vanligt är att man stämmer en gång på vintern, en på sommaren och en gång under hösten. 


Vad kostar det att stämma ett piano?

Beroende på skicket av ditt piano och när det senast stämdes kan kostnaden för en pianostämning variera något. Kontakta oss så kan vi ge ett prisföslag. 


Vi stämmer på gehör!

Med hjälp av teknikst avancerade appar kan man teoretiskt sätt stämma ett piano. Vi har tillgång till professionell elektronisk stämapparat, men föredrar att stämma på gehör. Det finns inte ett facit på hur ett piano ska stämmas utan vi anpassar alltid stämningen efter vad som är bäst för just det instrumentet. Vi stämmer på det traditionella viset på gehör och har då möjlighet att individuellt påverka sustain och vilken klang som kan låsa upp ljudet i ett intrument mer än en stämapparat klarar av.